MgA. Martina Meletzká

Profese

Sklářka
Malířka
Grafička

Vzdělání

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Sklo

Střední škola uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště
Malba v architektuře

Kontakt

+ 420 776 772 056

Melmar@seznam.cz

www.martinameletzka.com

Facebook
Instagram